» Tìm kiếm:

Ông Tổng Yu

Phong van ong Yu Phỏng vấn ông Yu

Ông Tổng Yu - Michael Yu - mới bị cảnh sát Đài Loan vồ, Lang Là bèn điện thoại xin phỏng vấn ông, theo phương thức "ai gọi nấy trả tiền"...