» Tìm kiếm:

Ông Tô Ngọc Hưng

Diem chuan cua Hoc vien Tai chinh Ngan hang Hanh chinh quoc gia Điểm chuẩn của Học viện Tài chính, Ngân hàng, Hành chính quốc gia

Ông Tô Ngọc Hưng - giám đốc Học viện Ngân hàng, cho biết điểm chuẩn trúng tuyển vào trường là 22.5 điểm; riêng ngành Tài chính - Ngân hàng..

Diem chuan cua Hoc vien Tai chinh Ngan hang Hanh chinh quoc gia Điểm chuẩn của Học viện Tài chính, Ngân hàng, Hành chính quốc gia

Ông Tô Ngọc Hưng - Giám đốc Học viện Ngân hàng, cho biết điểm chuẩn trúng tuyển vào trường là 22,5 điểm; riêng ngành Tài chính - Ngân hàng..