» Tìm kiếm:

Ông Surapong

Thaksin trong ngay dao chinh Thaksin trong ngày đảo chính

Phụ tá thân cận của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã kể lại ngày diễn ra cuộc đảo chính hồi tháng 9/2006. Theo ông này, đó có..

Thaksin trong ngay dao chinh Thaksin trong ngày đảo chính

Phụ tá thân cận của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã kể lại ngày diễn ra cuộc đảo chính hồi tháng 9/2006. Theo ông này, đó có..