My se phong toa tai san 10 nghi pham khung bo JI Mỹ sẽ phong toả tài sản 10 nghi phạm khủng bố JI

Mỹ vừa tuyên bố rằng nước này đã yêu cầu phong toả các khoản tài chính của 10 thành viên trong nhóm Jemaah Islamiyah (JI) có liên quan tới..