» Tìm kiếm:

Ông Riveros

Red Hat tri hoan ra mat Linux cho PC de ban Red Hat trì hoãn ra mắt Linux cho PC để bàn

Red Hat Inc cuối tuần qua cho biết sẽ hoãn kế hoạch ra mắt phiên bản hệ điều hành Linux cho PC để bàn sang tháng 9. Theo kế hoạch trước đây..