» Tìm kiếm:

Ông Rikko Sakaguchi

Sony Ericsson chuan bi ra mat dien thoai PlayStation Sony Ericsson chuẩn bị ra mắt điện thoại PlayStation?

Hãng điện thoại lớn thứ 3 thế giới đang nỗ lực phát triển một loại điện thoại chơi game dạng PlayStation. Sony Ericsson đang ấp ủ tham vọng..