» Tìm kiếm:

Ông Quentin Dupriez

6 khuyen nghi ve chinh sach dau tu cua Viet Nam 6 khuyến nghị về chính sách đầu tư của Việt Nam

Ngày 18/12 tại Hà Nội, Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham..