» Tìm kiếm:

Ông Phan Châu Thuận

Chon nham nha thau Chọn “nhầm” nhà thầu

Đó là trường hợp gói thầu số 7 dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã hết thời hạn hợp đồng thi công từ tháng..