» Tìm kiếm:

Ông Nguyễn Văn Vẫy

Quanh nam kho tho Quanh năm khó thở

Ông Nguyễn Văn Vẫy, phó chủ nhiệm HTX Gia Trung (xã Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc), nói: “Hơn năm năm qua, từ khi có khu công nghiệp..