» Tìm kiếm:

Ông Nguyễn Văn Cảnh

Gia ngheu tang 15 lan Giá nghêu tăng... 15 lần

Giá nghêu đã tăng 4.000-6.000 đồng/kg so với cách nay hai tháng. Tại TP.HCM, giá nghêu bán lẻ cho người tiêu dùng là 22.000 đồng/kg. Ông..