» Tìm kiếm:

Ông Nguyễn Phước Thảo Giám

TPHCM Diet tru bo cau bang thuoc Dipterex TPHCM: Diệt trừ bồ câu bằng thuốc Dipterex

Ông Nguyễn Phước Thảo Giám đốc Sở NN và PTNT TP HCM cho biết, hiện lực lượng thú y thành phố đang tiến hành diệt trừ đàn bồ câu hoang dã..