» Tìm kiếm:

Ông Nguyễn Minh Thông

Hoi cho cua doanh nghiep co phan hoa Hội chợ của doanh nghiệp cổ phần hoá

Ông Nguyễn Minh Thông, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trung ương, cho biết tại Hà Nội, từ 30/11..