» Tìm kiếm:

Ông Nguyễn Minh Hùng

Thuong xa Tax se cao 150m Thương xá Tax sẽ cao 150m

Đó là một hạng mục trong thiết kế tổng thể của dự án xây dựng Trung tâm thương mại quốc tế mới mà UBND TP.HCM vừa yêu cầu Tổng công ty..

Se co san bay truc thang tren dinh thuong xa Tax Sẽ có sân bay trực thăng trên đỉnh thương xá Tax

Đó là một hạng mục trong thiết kế tổng thể của dự án xây dựng Trung tâm thương mại quốc tế mới mà UBND TP HCM vừa yêu cầu Tổng công ty..