» Tìm kiếm:

Ông Nguyễn Khắc Hiếu

Tu lanh dieu hoa gay anh huong tang ozone se bi cam Tủ lạnh, điều hòa gây ảnh hưởng tầng ozone sẽ bị cấm

Đối với người sử dụng tủ lạnh, điều hòa... chúng tôi khuyến cáo rằng, đến năm 2009 VN sẽ loại trừ hoàn toàn chất CFC và Halon. Nếu cố sử..