» Tìm kiếm:

Ông Ngô Yên Thi

Quan he VN Vaticang Dang xich lai gan nhau Quan hệ VN-Vaticăng: Đang xích lại gần nhau

Trong khuôn khổ Đại hội X, chiều nay (24/4) tại Trung tâm báo chí đã diễn ra cuộc họp báo về “Chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam..