» Tìm kiếm:

Ông Matt Cutts

Google thua xa Yahoo ve chat luong tim kiem Google thua xa Yahoo về chất lượng tìm kiếm

Mặc dù Google hiện vẫn thống trị thị trường tìm kiếm Internet song chất lượng kết quả tìm kiếm không cao, thua sút hơn đối thủ cạnh tranh..