88 tuoi van me mua bale 88 tuổi vẫn mê múa ba-lê

John Lowe - một cụ ông đã 88 tuổi vùng Cambridgeshire (Anh) – đang ấp ủ kế hoạch ra mắt buổi biểu diễn ba-lê đầu tiên của mình sau 9 năm..