Sai pham dat dai tai Ha Tay 4 can bo bi ky luat Sai phạm đất đai tại Hà Tây: 4 cán bộ bị kỷ luật

Khiển trách Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường. Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ. Bãi chức Chủ tịch UBND huyện Hoài..