Nam 2007 Nganh quang cao chi tang truong vua phai Năm 2007: Ngành quảng cáo chỉ tăng trưởng vừa phải

Ngành quảng cáo sẽ chỉ tăng trưởng 4,8% trong năm 2007 tới - đó là dự báo của các chuyên gia ở các tập đoàn truyền thông lớn. Trong đó,..