» Tìm kiếm:

Ông Jordan Ryan

Jordan Ryan Toi muon o lai de xem nhung dieu ki dieu Jordan Ryan: Tôi muốn ở lại để xem những điều kì diệu!

Trưởng đại diện UNDP Việt Nam Jordan Ryan đã nói như thế trong buổi giao lưu với độc giả TS, trước khi ông chính thức chia tay các đồng sự..