» Tìm kiếm:

Ông Hong Ji

Han Quoc ky Hiep dinh Tu do Thuong mai voi ASEAN Hàn Quốc ký Hiệp định Tự do Thương mại với ASEAN

Nhân Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN (AEM) lần thứ 38 được tổ chức tại Kuala Lumpur từ 21 đến 26/8, Hàn Quốc và các nước ASEAN sẽ..