» Tìm kiếm:

Ông Hoàng Linh

Khu Trung Hoa Nhan Chinh Nuoc sinh hoat khong dam bao chat luong Khu Trung Hoà - Nhân Chính: Nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng

Ông Hoàng Linh - Đại diện lâm thời cho các hộ dân nhà 17T3-cho biết: “Nước bơm lên rất trong, nhưng chứa vào bể là lắng cặn đen sì, nhiều..

Nuoc sinh hoat khu Trung HoaNhan Chinh khong dam bao chat luong Nước sinh hoạt khu Trung Hoà-Nhân Chính không đảm bảo chất lượng

Ông Hoàng Linh - Đại diện lâm thời cho các hộ dân nhà 17T3-cho biết: “Nước bơm lên rất trong, nhưng chứa vào bể là lắng cặn đen sì, nhiều..

Khu do thi moi Chua hoan thien da loi thoi Khu đô thị mới : Chưa hoàn thiện đã lỗi thời

TP - Mặc dù mới chỉ hình thành trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng hầu hết các khu đô thị mới ở Hà Nội như Linh Đàm, Mỹ Đình hay Trung..

Khu do thi moi Chua hoan thien da loi thoi Khu đô thị mới: Chưa hoàn thiện đã lỗi thời

Mặc dù mới chỉ hình thành trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng hầu hết các khu đô thị mới ở Hà Nội như Linh Đàm, Mỹ Đình hay Trung..