» Tìm kiếm:

Ông Hoàng Đức Long

Se dieu tra ve giao dich chung khoan cua mot so to chuc Sẽ điều tra về giao dịch chứng khoán của một số tổ chức

PV: Thời gian gần đây có một số nhà đầu tư chứng khoán cá nhân bị xử phạt, trong đó có hai nhà đầu tư bị phạt vì thao túng giá quỹ chứng..

Se dieu tra giao dich chung khoan mot so to chuc Sẽ điều tra giao dịch chứng khoán một số tổ chức

Ông Hoàng Đức Long, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết thời gian tới thanh tra chứng khoán sẽ điều tra giao dịch chứng..

Thanh tra chung khoan se manh me hon Thanh tra chứng khoán sẽ mạnh mẽ hơn

Ông Hoàng Đức Long, Chánh thanh tra UBCKNN cho biết Thanh tra chứng khoán đang điều tra một số nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước..

11 nhom can bo phai ke khai tai san 11 nhóm cán bộ phải kê khai tài sản

"Việc kê khai tài sản, thu nhập phải được thực hiện xong trong tháng 12-2007". Ông Hoàng Đức Long - phó chánh Thanh tra TP.HCM - cho biết..