» Tìm kiếm:

Ông Hai Mạnh

Yeng hung thuy lo “Yêng hùng” thủy lộ...

TTCN - Đêm trên sông Năm Căn rực rỡ ánh đèn. Ông Hai Mạnh, một tài xế xe tải Bắc - Nam lần đầu đặt chân tới miền cuối đất này, nói vui:..