» Tìm kiếm:

Ông Guenter Riethmacher

CHLB Duc ho tro Quang Binh bao ton Vuon quoc gia Phong Nha Ke Bang CHLB Đức hỗ trợ Quảng Bình bảo tồn Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Ông Guenter Riethmacher, Trưởng đại diện Tổ chức hợp tác kỹ thuật Cộng hòa Liên bang Đức tại VN (GTZ) và ông Phan Lâm Phương, Chủ tịch UBND..