» Tìm kiếm:

Ông Griffiths

Chuong 2 Arianwen Chương 2 - Arianwen

Tháng Mười một. Không như mọi năm, những ngày lặng gió của mùa thu năm nay dường như kéo dài bất tận. Gwyn phải chờ ngọn gió đến ba tuần..

Chuong 3 Co be mang nhen Chương 3 - Cô bé mạng nhện

Khi Gwyn đi học về, nhà vắng lặng trừ tiếng ông Griffiths đang khoan đồ trong xưởng làm việc. Bà Griffiths đã đi qua nhà hàng xóm, chỉ để..