» Tìm kiếm:

Ông Giang Trạch Dân

Ong Giang Trach Dan xin tu chuc Chu tich Hoi dong quan su Nha nuoc Trung Quoc Ông Giang Trạch Dân xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quân sự Nhà nước Trung Quốc

Hôm 4/3, bức thư từ chức Chủ tịch Hội đồng quân sự trung ương Nhà nước (CMC) của ông Giang Trạch Dân đã được công bố trong phiên họp của..