Viet Nam se la nen kinh te tang truong nhanh nhat the gioi Việt Nam sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Theo nhận định của ông John Hawksworth, nhà kinh tế vĩ mô hàng đầu của hãng kiểm toán nổi tiếng thế giới PricewaterhouseCoopers LLP (PwC),..