» Tìm kiếm:

Ông Dương Ngọc Sang

Nghe nhan tham am Nghệ nhân thẩm âm

TTCN - Ông Dương Ngọc Sang - thợ đúc đồng là nghệ nhân duy nhất ở miền Trung VN đang lưu giữ một ngón nghề vô tiền khoáng hậu: nghề thẩm âm.