» Tìm kiếm:

Ông Chẩn

Ky 2 Vao tu vi toi lam giau Kỳ 2: Vào tù vì tội... làm giàu

Bắt đầu có chút của cải và tư liệu sản xuất, “vua lốp” Nguyễn Văn Chẩn lập tức bị xếp vào danh sách những người giàu có như tư bản mới..