» Tìm kiếm:

Ông Bùi Văn Mai

Khong nen chi li trong dinh gia doanh nghiep co phan hoa "Không nên chi li trong định giá doanh nghiệp cổ phần hoá"

Ông Bùi Văn Mai, Vụ trưởng Chế độ Kế toán và Kiểm toán đã nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với VnE. Theo ông, đây là một trong những biện..

Ke toan Viet Nam tien gan cac chuan muc quoc te Kế toán Việt Nam tiến gần các chuẩn mực quốc tế

Hai điểm mới trong dự án Luật Kế toán mà các đại biểu Quốc hội chuyên trách đang thảo luận là chuẩn hóa hệ thống kế toán VN theo chuẩn mực..