» Tìm kiếm:

Ông Bùi Quang Huy

Chay trung tam Thuong mai Dong Xuan tai Duc Cháy trung tâm Thương mại Đồng Xuân tại Đức

Lúc 4g30 sáng 31/3 (tức 9g30 giờ VN) trung tâm Thương mại Đồng Xuân của người Việt Nam tại CHLB Đức đã phát hoả. Ngay sau khi nhận được tin..