» Tìm kiếm:

Ông Anthony Ashley Cooper

Anh Vi ba tuoc mat tich Anh: Vị bá tước mất tích

Ông Anthony Ashley Cooper, 66 tuổi, là Bá tước thứ 10 của dòng họ Shaftesbury, bị mất tích hồi tháng 11/2004, một vài ngày sau khi tới..