» Tìm kiếm:

Ông Alan Tonelson

Kinh doanh tai Viet Nam co loi hon Trung Quoc An do Kinh doanh tại Việt Nam có lợi hơn Trung Quốc, Ấn độ

Đây là nhận định của tạp chí Doanh nhân Mỹ. Ông Alan Tonelson, chuyên gia của Hội đồng Công nghiệp và kinh doanh Mỹ cũng tin rằng Việt Nam..