» Tìm kiếm:

Ông Đinh Văn Mạnh

Ong Dinh Van Manh thoi chuc Hieu truong Cao dang PT TH trung uong 1 Ông Đinh Văn Mạnh thôi chức Hiệu trưởng Cao đẳng PT-TH trung ương 1

Hôm qua (15/8), một nguồn tin cho biết, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định cho ông Đinh Văn Mạnh thôi giữ chức Hiệu trưởng..