» Tìm kiếm:

Ðỗ Hoàng Ân

Thanh pho yeu cau di doi ngay cac ho dan nha B6 Giang Vo Thành phố yêu cầu di dời ngay các hộ dân nhà B6 Giảng Võ

Ngày 30/5, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Ðỗ Hoàng Ân đã ký văn bản số 2270/UB - XDÐT chấp thuận đề nghị của Sở TNMT - NÐ về..