» Tìm kiếm:

Ðặng Dung

Cuong che thao do cac cong trinh xay dung sai phep Cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép

Ngày 23/5, UBND quận Ba Ðình đã có văn bản gửi UBND các phường Trúc Bạch và Ngọc Khánh, cùng cơ quan chức năng của quận, về việc xử lý các..