» Tìm kiếm:

Âu Columbus

Tram ISS da san sang don tau Atlantis Trạm ISS đã sẵn sàng đón tàu Atlantis

Hôm qua 24.11, trên quỹ đạo cách Trái đất 346 km, các phi hành gia của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã trải qua hơn 7 giờ đi bộ ngoài không..