Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 1-4-2009

19:28 06/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ra Chỉ thị số 19/2007/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 1-4-2009 để làm cơ sở đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2000-2010 và định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho giai đoạn 2011-2020.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện các nhiệm vụ để chuẩn bị cho tiến hành cuộc tổng điều tra này trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị, bao gồm các bước điều tra thử nghiệm phải kết thúc vào quý 2/2008.

Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành công tác chuẩn bị, xây dựng phương án, kế hoạch điều tra với số nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách.

Bộ Tài chính có kế hoạch chuẩn bị kinh phí cho việc triển khai điều tra, đồng thời cùng với Tổng cục Thống kê lập dự trù kinh phí chi tiết cho cuộc Tổng điều tra.

UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện điều tra thí điểm, xác định và bàn giao chính xác phạm vi quản lý lãnh thổ giữa các đơn vị hành chính, tiến hành tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Theo TTXVN

contentlength: 2181
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hài Hoài Linh, Chí Tài - Gã Lưu Manh Và Chàng Khờ
00:00 / --:--