Ông Nguyễn Minh Triết tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa VIII

14:18 09/12/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ong Nguyen Minh Triet tiep tuc giu chuc Bi thu Thanh uy TP HCM khoa VIII

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội - Ảnh TNO

Sáng nay 9-12, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ VIII đã họp phiên bế mạc sau 3 ngày làm việc chính thức. Đại hội đã bầu 59 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã bầu Ủy ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người.

Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa VII tiếp tục giữ trọng trách Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa VIII.

Tốc độ tăng trưởng GDP: 12%

Trong buổi bế mạc sáng nay, Đại hội đã nghe công bố kết quả biểu quyết một số vấn đề quan trọng của Báo cáo chính trị, công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa VIII; Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy; nghe công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí cao trong việc khẳng định thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt là sau 20 năm đổi mới và tập trung phân tích thực trạng tình hình của Thành phố trong nhiệm kỳ qua, tìm ra nguyên nhân những việc làm được và những tồn tại, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong thời gian tới.

Trên cơ sở đánh giá và dự báo tình hình, đồng thời quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội và chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ Thành phố, Đại hội đã vạch ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục đổi mới và phát triển Thành phố một cách toàn diện và mạnh mẽ hơn. Tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần này là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, nắm bắt mọi thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á; góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội trong 5 năm 2006-2010 đã được Đại hội nhất trí thông qua là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 12%/năm trở lên. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân 12%/năm trở lên; của ngành công nghiệp bình quân 12-13%/năm; ngành nông nghiệp bình quân 5%/năm trở lên. Tổng mức đầu tư xã hội 5 năm (2006-2010) trên địa bàn thành phố là 434.500 tỷ đồng (tương đương 27,2 tỷ USD).

Giữ mức đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt mức 15% tổng đầu tư của toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đến năm 2008, Thành phố hoàn thành phổ cập bậc trung học. Đến năm 2010, Thành phố cơ bản xóa hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố (6 triệu đồng/người/năm).

Tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 1,1%/năm. Tạo việc làm mới cho 100.000 lao động/năm. Đến năm 2010, Thành phố có tỷ lệ lao động kỹ thuật đạt 55% tổng số lao động làm việc trên địa bàn; đạt tỷ lệ 10 bác sĩ/10.000 dân; số giường bệnh 40 giường/10.000 dân. Hàng năm, có 75% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

59 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII

Ong Nguyen Minh Triet tiep tuc giu chuc Bi thu Thanh uy TP HCM khoa VIII

Bí thư Thành Ủy Nguyễn Minh Triết thay mặt BCH Đảng bộ khóa VIII phát biểu trước Đại hội - Ảnh TNO

Theo các kết quả bầu cử thông báo tại Đại hội, trong ngày làm việc thứ 3 (8-12), Đại hội đã bầu 59 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII (xem danh sách phía dưới), bầu 25 đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã bầu Ủy ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người (xem danh sách phía dưới); Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 người và bầu ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa VII tiếp tục giữ trọng trách Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa VIII. Các Phó Bí thư gồm: ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa VII; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa VII, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy khóa VII, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ông Lê Hữu Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa VII tái đắc cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa VIII.

Trong phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Công việc trước tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và mỗi đồng chí đại biểu chúng ta ngay sau Đại hội là hết sức nặng nề. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố chúng ta từ năm 2006 trở đi phải được đẩy mạnh, phát triển với tốc độ nhanh, chất lượng cao, với tinh thần “đi trước và về đích trước” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Đó là yêu cầu của đất nước, của Đảng và của chính thành phố chúng ta! Nhân dân thành phố đang kỳ vọng và đòi hỏi chúng ta".

"Mỗi cấp ủy Đảng và mỗi đảng viên chúng ta cần tăng cường đoàn kết hơn nữa, ra sức phấn đấu, nâng mình lên ngang tầm nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu của đất nước và của Đảng đặt ra ngày càng cao. Chúng ta hết sức trân trọng và tự hào với những thành tựu đã đạt được, nhưng không thể bằng lòng với những thành tích, kinh nghiệm và kiến thức đã có, mà phải thường xuyên không ngừng học tập, tu dưỡng, trước hết là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phấn đấu vươn lên mọi mặt. Chỉ có như vậy mới thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do Đại hội đề ra, mới đáp ứng được lòng mong đợi của nhân dân thành phố và cả nước”.

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa VIII

1. Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy

2. Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy

3. Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thành ủy

4. Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy

5. Phan Xuân Biên

6. Nguyễn Chí Dũng

7. Nguyễn Văn Đua

8. Lê Hữu Đức

9. Dương Quan Hà

10. Nguyễn Thiện Nhân

11. Phan Tấn Tài

12. Nguyễn Thành Tài

13. Trần Hoàng Thám

14. Hứa Ngọc Thuận

15. Nguyễn Trung Tín

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa VIII

1. Trương Thị Ánh, Chủ tịch Hội LHPN TP

2. Nguyễn Tấn Bền, Bí thư Quận ủy Tân Phú

3. Phan Xuân Biên, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy

4. Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an TP

5. Phan Thanh Bình, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM

6. Tất Thành Cang, Bí thư Thành đoàn TNCS HCM

7. Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TP

8. Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND TP

9. Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP

10. Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TP

11. Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng

12. Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y tế

13. Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch UBND TP

14. Lê Hữu Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

15. Phạm Hoàng Hà, Giám đốc Sở Thương mại

16. Dương Quan Hà, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

17. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy

18. Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP

19. Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Quận ủy Bình Tân

20. Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Sở Tài chính

21. Võ Thị Kim Hồng, Viện trưởng Viện KSND TP

22. Lê Quốc Hùng, Giám đốc Sở Ngoại vụ

23. Phan Nguyễn Như Khuê, Bí thư Quận ủy Q.9

24. Nguyễn Văn Lai, Giám đốc Sở Công nghiệp

25. Trương Văn Lắm, Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP

26. Huỳnh Thành Lập, Phó Chủ tịch HĐND TP

27. Dao Nhiễu Linh, Trưởng Ban Công tác người Hoa

28. Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

29. Trần Ngọc Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh TP.HCM

30. Nguyễn Hoàng Năng, Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao

31. Hồ Văn Ngon, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ

32. Nguyễn Hữu Nhân, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh

33. Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP

34. Trương Minh Nhựt, Bí thư Quận ủy Q.4

35. Trần Hải Phong, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP

36. Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

37. Trà Văn Quýnh, Bí thư Huyện ủy Củ Chi

38. Nguyễn Văn Rảnh, Chủ tịch Hội Nông dân TP

39. Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạh - Đầu tư

40. Nguyễn Thành Rum, Phó trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy

41. Võ Tiến Sĩ, Chánh văn phòng Thành ủy

42. Phan Tấn Tài, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP

43. Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP

44. Nguyễn Thị Quyết Tâm, Bí thư Quận ủy Thủ Đức

45. Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

46. Trần Hoàng Thám, Trưởng Ban An ninh Nội chính Thành ủy

47. Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP

48. Hứa Ngọc Thuận, Bí thư Quận ủy Gò Vấp

49. Thân Thị Thư, Bí thư Quận ủy Q.3

50. Võ Văn Thưởng, Bí thư Quận ủy Q.12

51. Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP

52. Nguyễn Trung Tín, Bí thư Quận ủy Q.5

53. Kiều Ngọc Trạc, Trưởng Ban 6 (2) Thành ủy

54. Lê Minh Trí, Chủ tịch UBND Q.1

55. Nguyễn Minh Triết, Bí Thư thành ủy

56. Nguyễn Trung Trực, Hiệu trưởng Trường Cán bộ TP.HCM

57. Lâm Xuân Trường, Chánh Thanh tra TP.HCM

58. Nguyễn Thanh Tư, Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Thành ủy

59. Lê Thị Út, Bí thư Quận ủy Q.6

Tổng hợp

Việt Báo
contentlength: 14969
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Xôn xao clip anh thợ điện cầm gáo dội nước vào hộp điện đang cháy để dập lửa
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam