Đà Nẵng: “Cẩm nang” giải tỏa - đền bù (Kỳ 3)

03:48 18/04/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

>> Kỳ 1
>> Kỳ 2

TT - Hỗ trợ 60%: - Người sử dụng nhà, đất ở do tổ chức tự bố trí đất chuyên dùng, nhà làm việc, nhà kho, nhà xưởng, nhà ở tập thể, có hộ khẩu thường trú tại địa điểm thu hồi đất trước ngày 15-10-1993 thì được hỗ trợ diện tích ghi trong giấy tờ, nhưng không quá 50% hạn mức. Tổng số tiền hỗ trợ về đất không dưới 30 triệu đồng và không quá 120 triệu đồng.

- Người thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, không được bố trí thuê lại nhà ở nơi khác, được hỗ trợ phần diện tích ghi trong hợp đồng thuê nhà, nhưng không quá 50% hạn mức. Tổng số tiền hỗ trợ về đất không dưới 30 triệu đồng.

Không được bồi thường đất

- Người bị thu hồi đất tại thời điểm sử dụng đất vi phạm qui hoạch chi tiết, vi phạm hành lang bảo vệ công trình, đất đang tranh chấp, lấn chiếm trái phép.

- Người mua thanh lý, hóa giá nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho của tổ chức cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nhà nước chưa nộp tiền sử dụng đất.

- Các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

- Đất bị thu hồi thuộc một trong các trường hợp:

+ Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả.

+ Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.

+ Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.

+ Đất bị lấn chiếm trong các trường hợp sau đây: đất chưa sử dụng bị lấn chiếm; đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của Luật đất đai mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn chiếm.

+ Cá nhân sử dụng đất đã chết mà không có người thừa kế.

+ Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

+ Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn.

+ Đất trồng cây hằng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liền.

+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

+ Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng.

+ Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường.

Giá đất để tính bồi thường?

- Giá bồi thường từng loại đất do UBND thành phố quyết định ban hành có hiệu lực tại thời điểm thực hiện dự án.

- Giá đất khuôn viên được tính bằng 30% giá đất ở cùng vị trí. Riêng đối với vùng miền núi được tính bằng 50% giá đất ở cùng vị trí.

- Trường hợp đặc biệt, UBND thành phố sẽ quyết định giá đất cho từng dự án trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính và có sự tham gia của các ngành và địa phương có liên quan.

Tài sản được hỗ trợ

- Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà bị thiệt hại thì được bồi thường.

- Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà đất đó thuộc đối tượng không được bồi thường thì tùy từng trường hợp cụ thể được bồi thường hoặc hỗ trợ tài sản.

- Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau khi qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất công bố mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng thì không được bồi thường.

- Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau ngày 1-7-2004 mà tại thời điểm xây dựng đã trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt thì không được bồi thường.

- Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất được công bố thì không được bồi thường.

- Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất có thể tháo dỡ và di chuyển được thì chỉ được hỗ trợ các chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt lại.

KỲ ANH

Việt Báo
contentlength: 6551
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sờ tay đoán vợ - chú rể hồn nhiên nhất năm
00:00 / --:--