Đà Nẵng: “Cẩm nang” giải tỏa - đền bù (Kỳ 2)

03:36 15/04/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

>> Kỳ 1

+ Người được UBND thành phố bố trí đất ở hoặc xác nhận chứng chuyển cấp có thẩm quyền giao cấp đất trước ngày 15-10-1993 được hỗ trợ đối với phần diện tích ghi trong giấy tờ nhưng không quá 50% hạn mức.

+ Người nhận chuyển nhượng, cho, tặng nhà ở, đất ở của người có giấy tờ nhà, đất hợp lệ được UBND phường xã: Xác nhận trên giấy tờ tự lập trước ngày 15-10-1993 được hỗ trợ diện tích ghi trong giấy tờ nhưng không quá 1 lần hạn mức. Xác nhận trên giấy tờ tự lập trước ngày 15-10-1993 không ghi rõ diện tích được hỗ trợ không quá 50% hạn mức. Xác nhận lại là đất ở sử dụng trước ngày 15-10-1993 được hỗ trợ diện tích ghi trong giấy tờ không quá 50% hạn mức.

Trường hợp nào được hỗ trợ 80% đất ở?

- Diện tích thu hồi đất còn lại (nếu có) ngoài phần diện tích được bồi thường hỗ trợ đối với phần diện tích ghi trong giấy tờ của người được UBND thành phố bố trí đất ở hoặc xác nhận chứng chuyển cấp có thẩm quyền giao cấp đất trước ngày 15-10-993 (nếu đã sử dụng vào mục đích đất ở) hoặc người nhận chuyển nhượng, cho, tặng nhà ở, đất ở của người có giấy tờ nhà, đất hợp lệ được UBND phường, xã xác nhận trước ngày 15-10-1993 không ghi rõ diện tích nhưng tổng diện tích bồi thường và hỗ trợ không quá hạn mức.

- Người tự khai phá đất và làm nhà ở trước ngày 15-10-1993 được UBND phường, xã xác nhận không có tranh chấp được hỗ trợ diện tích ghi trong giấy tờ, nhưng không quá 50% hạn mức.

Trường hợp nào được hỗ trợ 60% đất ở?

- Diện tích thu hồi còn lại (nếu có) của người tự khai phá đất và làm nhà ở trước ngày 15-10-1993 được UBND phường, xã xác nhận không có tranh chấp, nhưng tổng diện tích hỗ trợ không quá hạn mức.

- Người được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất ở theo đúng quy định của Pháp luật từ ngày 15-10-1993 đến ngày 31-12-1996 mà chưa nộp tiền sử dụng đất được hỗ trợ diện tích đã ghi trong quyết định nhưng không quá 50% hạn mức đất ở.

- Người nhận chuyển nhượng, cho, tặng, tự chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 15-10-1993 đến ngày 31-12-1996 nhưng không có giấy tờ hợp lệ, đã sử dụng làm đất ở ổn định, được UBND phường, xã xác nhận không tranh chấp thì hỗ trợ không quá 50% hạn mức đất ở.

- Người sử dụng nhà, đất ở do tổ chức tự bố trí đất chuyên dùng, nhà làm việc, nhà kho, nhà xưởng, nhà ở tập thể, có hộ khẩu thường trú tại địa điểm thu hồi đất trước ngày 15-10-1993 thì được hỗ trợ diện tích ghi trong giấy tờ, nhưng không quá 50% hạn mức. Tổng số tiền hỗ trợ về đất không dưới 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) và không quá 120.000.000 đồng (một trăm, hai mươi triệu đồng).

- Người thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, không được bố trí thuê lại nhà ở nơi khác, được hỗ trợ phần diện tích ghi trong hợp đồng thuê nhà, nhưng không quá 50% hạn mức. Tổng số tiền hỗ trợ về đất không dưới 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

Ai sẽ không được bồi thường đất?

- Người bị thu hồi đất tại thời điểm sử dụng đất vi phạm quy hoạch chi tiết, vi phạm hành lang bảo vệ công trình, đất đang tranh chấp, lấn chiếm trái phép.

- Người mua thanh lý, hóa giá nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho của tổ chức cơ quan đơn vị, Dn nhà nước chưa nộp tiền sử dụng đất.

- Các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

- Đất bị thu hồi thuộc một trong các trường hợp:

+ Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả.

+ Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.

+ Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.

+ Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đây: Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của Luật đất đai mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.

+ Cá nhân sử dụng đất đã chết mà không có người thừa kế.

+ Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

+ Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn.

+ Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liền.

+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

+ Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng.

+ Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường.

Giá đất để tính bồi thường như thế nào?

- Giá bồi thường từng loại đất do UBND thành phố Quyết định ban hành có hiệu lực tại thời điểm thực hiện dự án.

- Giá đất khuôn viên được tính bằng 30% giá đất ở cùng vị trí. Riêng đối với vùng miền núi được tính bằng 50% giá đất ở cùng vị trí.

- Trường hợp đặc biệt, UBND thành phố sẽ quyết định giá đất cho từng dự án trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính và có sự tham gia của các ngành và địa phương có liên quan.

Tài sản được hỗ trợ như thế nào?

- Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà bị thiệt hại, thì được bồi thường.

- Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà đất đó thuộc đối tượng không được bồi thường thì tuỳ từng trường hợp cụ thể được bồi thường hoặc hỗ trợ tài sản.

- Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công bố mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng thì không được bồi thường.

- Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà tại thời điểm xây dựng đã trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt thì không được bồi thường.

- Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất được công bố thì không được bồi thường.

- Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất có thể tháo dỡ và di chuyển được, thì chỉ được hỗ trợ các chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt lại.

Điều kiện nào để được bồi thường thiệt hại về nhà và tài sản?

- Chủ sở hữu nhà, kho tàng, công trình

KỲ ANH

(Còn tiếp)

Việt Báo
contentlength: 9900
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Người đàn ông chọc dao đổ chất lạ vào mít, xem ngay để tránh nha mọi người
00:00 / --:--