Công khai các khu đất phát triển nhà ở

07:49 14/09/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại được thực hiện theo nguyên tắc công bố các khu đất dành để phát triển nhà ở thương mại trên phạm vi địa bàn để tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế biết và tham gia đăng ký đảm nhận chủ đầu tư dự án.

Đó là một trong những nội dung được nêu rõ tại nghị định 90/2006 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở vừa được ban hành.

Nghị định nêu rõ: căn cứ chương trình phát triển nhà ở, danh mục dự án phát triển nhà ở thương mại trong từng thời kỳ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền công bố danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trong từng thời kỳ trên phạm vi địa bàn; qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn tỉ lệ 1/2.000; địa điểm và ranh giới của các khu đất dự án phát triển nhà ở thương mại; qui mô, điều kiện về sử dụng đất của từng dự án; yêu cầu về thời gian hoàn thành đối với từng dự án để kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại.

Cũng theo nghị định này, điều kiện cơ bản được thuê, thuê mua nhà ở xã hội là người chưa có sở hữu nhà ở và chưa được thuê hoặc thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5m2 sàn/người; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng là nhà ở tạm, hư hỏng hoặc dột nát.

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nghị định nêu rõ tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam qui định tại khoản 2, điều 9 của Luật nhà ở có nhà ở tạo lập hợp pháp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Các trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở khi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở theo qui định, phải có thêm văn bản của chủ sử dụng đất đồng ý cho phép sử dụng đất xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã trở lên.

Website Chính phủ

Việt Báo
contentlength: 3144
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sờ tay đoán vợ - chú rể hồn nhiên nhất năm
00:00 / --:--