Bổ nhiệm cấp Thứ trưởng, cần tiêu chuẩn gì?

15:32 21/11/2011
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

– Dự thảo của Bộ Nội vụ quy định, từ cấp Phó Vụ trưởng đến Thứ trưởng phải có ngoại ngữ trình độ C.


Bộ Nội vụ đã soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý ở bộ, cơ quan ngang bộ đối với 7 chức danh gồm: Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Phó tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Phó vụ trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng.

Theo đó có 3 tiêu chuẩn chung đối với 7 chức danh nêu trên, đó là: có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.


Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có trình độ văn hoá chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Dự thảo cũng đề xuất, mỗi chức danh có 4 tiêu chuẩn cụ thể: vị trí và chức trách; năng lực và kinh nghiệm; hiểu biết; trình độ. Theo đó, cả 7 chức danh đều phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ là tốt nghiệp đại học trở lên.

Tiêu chuẩn về trình độ đối với chức danh Thứ trưởng và tương đương: đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc các ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương; tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cao cấp, quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ C.

Tiêu chuẩn về trình độ đối với chức danh Tổng cục trưởng và Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng: đã được bổ nhiệm và ngạch chuyên viên chính hoặc các ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương; đã tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cao cấp, quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; đã tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng; sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ C.

Tiêu chuẩn về trình độ đối với chức danh Phó Vụ trưởng: đã được bổ nhiệm và ngạch chuyên viên chính hoặc các ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương; đã tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị trung cấp, quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính; sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ C; sử dụng thành thạo máy vi tính để phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiêu chuẩn về trình độ đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng: đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương; sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ B; sử dụng được máy vi tính để phục vụ công việc chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài ra dự thảo cũng đề xuất, hủy bỏ Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ. Đồng thời đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý tại Quyết định này thống nhất với Bộ Nội vụ để quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý chuyên ngành cho phù hợp.

Tin liên quan

» Lương thấp, vẫn tranh nhau thi vào công chức
» Học dân lập, tại chức, cho làm công chức cấp xã
» Nam Định không tuyển công chức tốt nghiệp dân lập
» Lương công chức thấp sao vẫn mua được ô tô?
» Công chức có tài sẽ được nâng lương nhanh, nhiều
» Sẽ giảm phụ cấp nghề với nhiều công chức

KT

Việt Báo
contentlength: 7351
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bản tin tổ lái: Pha giữ thăng bằng thần sầu của "nữ ninja" khiến cánh đàn ông thán phục
00:00 / --:--