Bình đẳng giới trong lao động việc làm của phụ nữ

09:35 28/02/2009
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong Hội nghị vì tiến bộ của phụ nữ VN ngày 26/2

- Trên cơ sở các nguyên tắc của Luật Bình đẳng giới, các Bộ, ngành đặc là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động nữ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lao động việc làm.

Chúng ta có thuận lợi cơ bản là việc tạo dựng cơ sở pháp lý về lao động việc làm cho người lao động nói chung và cho lao động nữ nói riêng ngày càng được hoàn thiện, thể hiện qua các văn bản pháp lý đã được ban hành như Luật BHXH, Luật Dạy nghề, Công ước của ILO (Công ước 138 về tuổi tối thiểu được đi làm việc, Công ước 182 về xoá bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, Công ươc 144 về tham khảo ý kiến 3 bên), việc sửa đổi, bổ sung các chính sách… công tác xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cũng đã từng bước được hoàn thiện và tách biệt giới; Tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm mới tại địa phương, vùng miền, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động, phát triển ngành nghề, tạo cơ hội về việc làm và việc làm ổn định cho lao động nữ.

Bình đẳng giới đã được xem xét, gắng với thực hiện các chương trình, các giải pháp tạo việc làm mới thông qua cho vay vốn phát triển sản xuât, chuyển dịch cơcấu cây trồng, vật nuôi, cho vay vốn xuất khẩu lao động, thực hiện ác chương trình mục tiêu Quốc gia về Giải quyết việc làm, Xóa đói giảm nghèo.

Lao động nữ sẽ đạt và vượt chỉ tiêu 50% lực lượng lao động của cả nước.

Đến nay, tỷ lệ lao động nữ trong tổng số lao động mới được giải quyết việc làm đã tăng lên và có khả năng vượt chỉ tiêu kế hoạch. Theo Điều tra lao động - việc làm ngày 1/8/2007 của Tổng cục Thống kê, năm 2005, lao động nữ chiếm khoảng 21,14 triệu người trong tổng số lao động của nền kinh tế quốc dân (48,6% so với 43,45 triệu lao động), đến 8/2007 đã tăng lên khoảng 22,77 triệu người (49,4% so với tổng số trên 46,11 triệu lao động).

Chênh lệch lao động sau 2 năm 2006 – 2007 tương ứng với số lao động được giải quyết việc làm mới là 2,76 triệu người (trong đó, lao động nam là 1,08 triệu người và lao động nữ là trên 1,67 triệu người), bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 1,33 triệu người, trong đó, lao động nữ là 835 nghìn người.

Theo đánh giá tổng quan, nếu mức độ ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu là thấp, khả năng đến cuối năm 2010, lao động nữ sẽ đạt và vượt chỉ tiêu 50% lực lượng lao động của cả nước. Tuy nhiên, vấn đề quan tâm hiện nay là chất lượng công việc của lao động nữ vì chủ yếu các chị em vẫn chiếm số đông ở những lĩnh vực không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao, có thu nhập thấp và việc làm bấp bênh, độ rủi ro cao. Trong các ngành nghề đã có sự chuyển dịch lớn về cơ cấu lao động, nhưng vẫn thể hiện sự bất bình đẳng về giới, thể hiện qua tỷ lệ lao động nữ trong khu vực nông – lâm – ngư nghiệp dù có chiều hướng giảm nhưng xét về cơ cấu giới thì vẫn còn rất cao.

Đạt tỷ lệ 50% phụ nữ trong tổng số người được vay vốn từ NHCSXH


Những hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay ưu đãi tín dụng thông qua nhiều kênh như Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ Quỹ giúp phụ nữ nghèo, Hộ Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã triển khai tốt các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo. Trong giai đoạn 2002-2007, Hội phụ nữ các cấp đã hỗ trợ cho vay vốn phát triển sản xuất 4 triệu lượt hộ nghèo, trong đó có gần 1,7 triệu lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Tính đến năm 2008, tỷ lệ hộ do phụ nữ là chủ hộ được vay vốn của NHCSXH ủy thác qua Hội LHPN Việt Nam đạt 95%; qua hội Nông đân là 47%; qua Hội Cựu chiến binh là 27% và Đoàn Thanh niên cộng sản HCM là 43%. Tính bình quân hiện đã đạt mức 50%, đạt kế hoạch và vượt mốc thời gian đề ra trong 2 năm.

Ngoài ra, tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo ở Việt Nam có xu hướng tăng dần qu các năm, tuy nhiên vẫn đạt ở mức thấp; năm 2007 đạt 23,8%, trong đó lao động nữ là 19,1%, lao động nữ có chứng chỉ nghề là 14,62% (tăng 3,5%) so với năm 2005). Như vậy, việc thực hiện chỉ tiêu tăng tỉ lệ lao động nữ được đào tạo lên 35%, trong đó đào nghề là 21% khó hoàn thành nếu không có những đột phá trong lĩnh vực dạy nghề.


Theo kết quả điều tra mức sống hộ gia đình các năm cho thấy tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước đã giảm nhanh từ 28,9% năm 2002 xuống còn 16% năm 2006 và ước năm 2008 giảm còn 13,1%.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, thời gian qua tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị đã giảm được đáng kể từ 4,82% năm 2006, xuống còn 4,64% năm 2007 và ước năm 2008 là 4,65%. Tỷ lệ lao động nữ thất nghiệp khu vực thành thị giảm từ 5,25% năm 2006 xuống còn 5,1% năm 2007 và năm 2008.


K.T

Việt Báo
contentlength: 11079
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip bão số 10: Gió giật kinh hoàng khiến nhiều người không thể di chuyển được
00:00 / --:--