Bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XI

17:40 29/11/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

Sau 29 ngày làm việc, chiều nay 29/11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI đã bế mạc. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng nhiều vị lão thành cách mạng…

Trước khi bế mạc kỳ họp, Quốc hội tiến hành thông qua 3 dự án nghị quyết: Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2007; Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2007.
Theo dự thảo Nghị quyết, năm 2007, Quốc hội sẽ thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết; cho ý kiến vào 10 dự án luật khác. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 13 dự án pháp lệnh. Chương trình chuẩn bị gồm 16 dự án luật. Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này với 451/455 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 91,67% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2007 nêu rõ: tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XI, Quốc hội xem xét các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XI của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII: Quốc hội xem xét báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII, Quốc hội giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi. Quốc hội cũng giao cho Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội giám sát 8 chuyên đề khác về lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng, xã hội, khoa học, đối ngoại. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này với 456/459 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,68% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 với các chỉ tiêu chủ yếu: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,2%-8,5%; giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5%-3,8%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,5%-10,7%; ngành dịch vụ tăng 8-8,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4%; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 15,5%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 40% tổng sản phẩm trong nước. Nghị quyết cũng nêu rõ các chỉ tiêu xã hội: Nâng số địa phương đạt chuẩn chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở lên 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 10%; trung học chuyên nghiệp tăng 15%, dạy nghề dài hạn tăng 16,5%; giảm tỷ lệ sinh 0,3%o; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 8 vạn người; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 16%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 22,3%. Các chỉ tiêu môi trường: Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 39%; cung cấp nước sạch cho 67,2% dân số nông thôn và 80% dân số đô thị; xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 50%. Trong Nghị quyết cũng đề cập việc chú trọng công tác đào tạo thẩm phán, luật sư, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách nhà nước, quản lý tài nguyên thiên nhiên, tài sản công, tiết kiệm năng lượng…, tích cực phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, xử lý triệt để, nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, lãng phí. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này với 417/448 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 84,76% tổng số đại biểu Quốc hội.

Đúng 15 giờ 30 phút, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc Lời bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả kỳ họp đã thông qua được 11 dự án luật, cho ý kiến vào 6 dự án luật khác và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội. Chủ tịch nêu rõ: trên cơ sở đánh giá khách quan những thuận lợi, khó khăn, thành tựu và yếu kém trong thời gian qua, dự báo tình hình trong thời gian tới, Quốc hội đã quyết định những nhiệm vụ trọng tâm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 với mục tiêu phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả, tính bền vững, chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Nhân dịp này, Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn cử tri cả nước, Chính phủ, các ngành, các cấp, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị lão thành cách mạng đã có những đóng góp tích cực trong việc chuẩn bị nội dung, tham gia ý kiến vào các dự án luật và những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội quyết định. Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Quốc hội, trọng tâm là nhiệm vị phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

Lời bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Kính thưa các vị khách quý,
Thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Thưa cử tri và nhân dân cả nước,

Sau 29 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, hôm nay Quốc hội khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10.
Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006; thảo luận, xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; thực hiện nhiệm vụ lập pháp; giám sát chuyên đề; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiến hành việc chất vấn và trả lời chất vấn; phê chuẩn việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Qua thảo luận ở tổ và tại các phiên họp toàn thể tại hội trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2006; phương hướng, nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2007, Quốc hội đã nhất trí nhận định: Năm 2006, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân cả nước, của các cấp, các ngành; sự chỉ đạo, điều hành sát sao, năng động của Chính phủ; sự giám sát tích cực của các cơ quan dân cử, nền kinh tế nước ta tiếp tục có mức tăng trưởng cao. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Quốc hội. Các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục ổn định. Các hoạt động khoa học và công nghệ đang được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Công tác xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm thu được nhiều kết quả tốt. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm. Việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh với quyết tâm cao, bước đầu có tác động tích cực, tạo được niềm tin trong nhân dân. Chính trị xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế có bước tiến mới. Các sự kiện Việt Nam được kết nạp làm thành viên của Tổ chức thương mại thế giới, được đề cử làm thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 14 đã góp phần khẳng định vị thế và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Quốc hội cũng đã phân tích những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực sẵn có, năm 2006 thấp hơn năm 2005; chất lượng tăng trưởng chưa cao; khả năng cạnh tranh của nền kinh tế cũng như từng loại sản phẩm còn yếu; việc sử dụng các nguồn lực của nhà nước và xã hội kém hiệu quả. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. Chất lượng giáo dục ở cấp học, bậc học chưa được cải thiện, nhiều biểu hiện tiêu cực và bệnh thành tích trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo vẫn là mối lo ngại của xã hội. Dịch vụ y tế chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội. Đời sống nhân dân ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn là những thách thức rất lớn. Hiện tượng khiếu kiện kéo dài, đông người chưa giảm. Tai nạn giao thông chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. Tình trạng vi phạm pháp luật, chấp hành không nghiêm pháp luật, kỷ cương đã ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và đời sống xã hội.

Trên cơ sở đánh giá khách quan những thuận lợi và khó khăn, thành tựu và yếu kém trong thời gian qua, dự báo tình hình trong thời gian tới, Quốc hội đã quyết định những nhiệm vụ trọng tâm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 với mục tiêu tổng quát là: phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả, tình bền vững, chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai thực hiện có hiệu quả các cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác vì lợi ích của dân tộc. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường. Kiện toàn tổ chức và chức năng, nhiệm vụ bộ máy nhà nước các cấp, đáp ứng các mục tiêu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình lập pháp, tại kỳ họp này Quốc hội đã xem xét thông qua 11 dự án luật. Đó là: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật quản lý thuế; Luật dạy nghề; Luật bình đẳng giới; Luật đê điều; Luật thể dục, thể thao; Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, hiến, lấy xác; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động; Luật cư trú; Luật chuyển giao công nghệ và Luật công chứng. Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến về 6 dự án luật khác để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại các kỳ họp sau. Các đạo luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này đã quy định tương đối cụ thể, hạn chế đến mức thấp nhất việc giao cho Chính phủ quy định bằng văn bản dưới luật. Với việc ra đời các đạo luật này, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện thêm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan khẩn trương tổ chức thực hiện các đạo luật này, nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống; các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng". Dự án này được Quốc hội khóa X thông qua là một chủ trương đầu tư đúng đắn, được nhân dân và các cấp chính quyền đồng tình. Qua 8 năm thực hiện, nhận thức và trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng của các địa phương và người dân đã có bước chuyển biến; độ che phủ rừng đã được tăng lên, môi trường sinh thái được cải thiện đáng kể; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh ở miền núi, vùng cao... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khuyết điểm cần sớm khắc phục. Đó là : chưa bám sát nội dung Nghị quyết của Quốc hội để tổ chức thực hiện; tiến độ trồng rừng chậm; chất lượng rừng còn kém; công tác quản lý, bảo vệ chưa tốt, tình trạng khai thác bừa bãi hoặc bị phá còn nhiều; việc giao đất, giao rừng thực hiện chưa tốt; thu nhập và đời sống của người dân làm nghề rừng còn khó khăn... Trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được, mặt chưa được, nguyên nhân chủ quan, khách quan, theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu của Dự án. Quốc hội yêu cầu Chính phủ có giải pháp khả thi cao để hoàn thành Dự án; đồng thời yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Dự án.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Báo cáo giám sát của Hội đồng dân tộc về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (chường trình 134); Báo cáo của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về tình hình đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Báo cáo giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội về giáo dục dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và kết quả 5 năm thực hiện Luật phòng, chống ma túy; Báo cáo của Ủy ban pháp luật về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự; xem xét các Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Có thể nói, đây là kỳ họp có số lượng chuyên đề được giám sát nhiều nhất, qua đó Quốc hội phát hiện không ít vấn đề được cử tri cả nước quan tâm.
Quốc hội đã nghe Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội , Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Quốc hội hoan nghênh các ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước, coi đây là sự đóng góp quý báu, thiết thực, thể hiện tâm huyết của cử tri đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Quốc hội cũng đã dành thời gian nghe Thủ tướng Chính phủ, 6 vị Bộ trưởng và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội . Nhìn chung, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy vai trò đại biểu của mình, thể hiện trách nhiệm cao đối với đất nước, đối với cử tri; tập trung chất vấn vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận nhân dân cả nước quan tâm. Rất nhiều câu hỏi chất vấn được nêu ra rõ ý, ngắn gọn, gắn với nội dung của các báo cáo chung, các báo cáo giám sát chuyên đề, làm cho việc chất vấn và trả lời chất vấn đi vào trọng tâm, không bị phân tán. Phần lớn các vị trả lời chất vấn đã đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn nhận những yếu kém, khuyết điểm của ngành mình và của người đứng đầu, đưa ra những giải pháp khắc phục. Qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều vấn đề đã được làm rõ hơn. Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tổ chức thực hiện tốt những điều đã hứa và các giải pháp đã nêu, khắc phục những yếu kém trong lĩnh vực công tác của từng Bộ, ngành để không ngừng hoàn thiện bộ máy nhà nước, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện chủ trương tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Quốc hội đã phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoàn tất thủ tục pháp lý quan trọng cuối cùng để nước ta trở thành thành viên của Tổ chức này.
Việc nước ta được kết nạp vào Tổ chức thương mại thế giới một lần nữa khẳng định quyết tâm và nghị lực của chúng ta xây dựng một quốc gia ổn định về chính trị, phát triển mạnh mẽ về kinh tế, sẵn sàng thực hiện các chuẩn mực kinh tế chung với cộng đồng quốc tế. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực lớn lao của nhân dân cả nước và của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng; sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ; sự cố gắng rất lớn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội trong công tác xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, hội nhập kinh tế quốc tế vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức không nhỏ. Chúng ta phải tận dụng cơ hội, đẩy lùi và vượt qua khó khăn thách thức, tạo ra thế và lực mới để chủ động và tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI đã thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn cử tri cả nước, Chính phủ, các ngành, các cấp, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, các vị lão thành cách mạng đã có những đóng góp tích cực trong việc chuẩn bị nội dung, tham gia ý kiến cho các dự án luật và những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền Quốc hội xem xét, quyết định. Quốc hội cũng nhiệt liệt hoan nghênh các cơ quan thông tấn, báo chí đã làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về kỳ họp; các cơ quan phục vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để các vị đại biểu Quốc hội thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ của mình.

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI không nhiều, trong khi khói lượng công việc lại rất lớn, trước mắt là nhiệm vụ tổng kết nhiệm kỳ, hoàn thành chương trình lập pháp, giám sát của cả khóa Quốc hội. Tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đại biểu của mình, góp phần kết thúc thắng lợi nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII thành công. Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội một cách thiết thực, tránh hình thức, lãng phí; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng mà Quốc hội đã quyết định.

Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Quốc hội, trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2007.

Với niềm phấn khởi trước kết quả tốt đẹp của kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI. Xin chúc các vị đại biểu sức khỏe và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn.

(theo TTXVN)

contentlength: 26890
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip: Nhìn lại những pha truy đuổi cướp gay cấn, đầy hiểm nguy của các "hiệp sĩ" đường phố
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam