VNNIC cho đăng ký lại các tên miền đã bị thu hồi

13:05 04/05/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VNNIC cho dang ky lai cac ten mien da bi thu hoi

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vừa cho biết sẽ cho đăng ký lại các tên miền đã xử lý thu hồi trong thời gian qua. Do các tên miền này đã không được đưa vào sử dụng đúng mục đích nên việc xét cấp phát lại sẽ theo tiêu chí cấp cho đúng người, đúng việc và đảm bảo được hoạt động hiệu quả.

Về hình thức đăng ký, sẽ ưu tiên nhận hồ sơ cho các cơ quan, tổ chức thực sự có liên quan đến các tên miền này trong thời gian một tuần làm việc, kể từ ngày 8/5/2006 đến hết ngày 15/5/2006. Ưu tiên không xét theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ ( không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân).

Kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ ưu tiên, VNNIC sẽ tập hợp xem xét, duyệt cấp phát theo tiêu chí tên miền phải cấp cho đúng chủ thể thực sự có hoạt động liên quan và công bố kết quả danh sách các cơ quan, tổ chức được duyệt trên website này thay cho thông báo trả lời. Các hồ sơ đăng ký không được chấp nhận sẽ không hoàn lại.

Danh sách các tên miền đã xử lý thu hồi:

1. aaa.com.vn

2. adam.com.vn

3. auto.com.vn

4. autos.com.vn

5. brand.com.vn

6. coffee.com.vn

7. edu.com.vn

8. eva.com.vn

9. finance.com.vn

10. gate.com.vn

11. invest.com.vn

12. legal.com.vn

13. mtv.com.vn

14. name.com.vn

15. oto.com.vn

16. sky.com.vn

17. software.com.vn

18. taxi.com.vn

19. thuonghieu.com.vn

20. tintuc.com.vn

21. top.com.vn

22. travel.com.vn

23. tuyendung.com.vn

24. vnn.com.vn

25. vuquy.com.vn

26 000.com.vn

Kết thúc giai đoạn ưu tiên, các tên miền chưa được cấp phát sẽ được cho các tổ chức, cá nhân tự do đăng ký theo đúng quy trình, thủ tục hiện tại (đăng ký trước được xét cấp trước). Các chủ thể đã đăng ký nhưng không được xét cấp trong giai đoạn ưu tiên muốn đăng ký tiếp phải nộp lại hồ sơ theo đúng trình tự.

Hồ sơ đăng ký trong giai đoạn ưu tiên, bao gồm: Bản khai đăng ký tên miền dành cho cơ quan, tổ chức theo mẫu công bố trên website của VNNIC, được ký tên và đóng dấu xác nhận của người có thẩm quyền; Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép mở văn phòng hoặc quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; Các hồ sơ, giải trình liên quan chứng minh cơ quan, tổ chức đăng ký có thực sự liên quan và phù hợp trong việc sử dụng tên miền đúng mục đích, hiệu quả.

Hồ sơ đăng ký các tên miền trên phải được nộp trực tiếp về các cơ sở của VNNIC hoặc gửi qua đường Bưu điện về đến VNNIC trong thời hạn từ ngày 8/5/2006 đến hết ngày 15/5/2006 theo địa chỉ: Trung tâm Internet Việt Nam - Tầng 8 - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

Lê Quang

Việt Báo
contentlength: 7065
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất