Thành lập Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

19:02 23/03/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Thủ tướng Chính Phủ vừa ban hành Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg , phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị thành viên.
Thanh lap Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị thành viên

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con. Bộ máy quản lý của Tập đoàn bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Hội đồng quản trị Tập đoàn có nhiều nhất 9 thành viên, gồm Chủ tịch Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn, Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn, Tổng GĐ Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, các Tổng giám đốc các Tổng công ty Viễn thông I, II, III, và có thể có một, hai chuyên gia. Thành viên hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông có trách nhiệm kế thức các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo quy định của pháp luật. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là một đơn vị thành viên của Tập đoàn, là Tổng công ty do Nhà nước quyết định thành lập và giao vốn thông qua Tập đoàn.

Các công ty con của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông bao gồm: các Tổng công ty Viễn thông I II, III, nằm ở 3 miền Bắc Trung Nam. Các công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm: Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC

. Các công ty do Tập đoàn nắm giữ 50% vốn điều lệ gồm: Công ty cổ phần Thông tin di động, Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông, cùng các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên khác được hình thành từ cổ phần hoá, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Ngoài ra, các công ty liên kết do Tập đoàn nắm dưới 50% vốn điều lệ sẽ bao gồm các công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị, công nghệp phần mềm, xây lắp, thương mại, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng, bảo hiểm, du lich và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Lộ trình hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam sẽ được tiến hành như sau:

Quý II đến quý IV năm 2005: Thành lập Tập đoàn, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, các Tổng công ty Viễn thông I, II, III và các công ty do tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cổ phần hoá các doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp để hình thành các công ty con, công ty liên kết.

Quý IV năm 2005: Chuyển Cục Bưu điện Trung ương về trực thuộc Bộ Bưu chính Viễn Thông quản lý, chuyển các đơn vị sự nhigệp gồm Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông và các bệnh viện thuộc TCT BC-VT hiện nay thành đơn vị sự nghiệp độc lập và hoạt động theo cơ chế quy định tại nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính Phủ.

Các cơ quan tổ chức thực hiện đề án Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bao gồm: Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, cùng Bộ trưởng của các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ. Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo chức năng, nghiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

TS đã đăng tải toàn văn Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, mời bạn đọc tham khảo tại đây .

P.V.

Theo dòng sự kiện:

VNPT sẽ là tập đoàn kinh tế mạnh

"Khách hàng bưu chính, viễn thông sẽ được chăm sóc tốt hơn"

''Tập đoàn kinh tế mạnh đầu tiên trên cả nước!''

Tập đoàn VNPT: Đột phá mang tính quyết định về chất!

Việt Báo
contentlength: 7233
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Smartphone phát nổ bốc khói mù mịt trên bàn làm việc
00:00 / --:--