Tải miễn phí các chương trình chính thức - Phần 4: Link tải các chương trình trên Ulead.com

15:24 24/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video Editing

- VideoStudio 10 (135MB):

http://ftp2.ulead.com/pub/esd/videostudio10/uvs10_tbyb_(e)_na.exe

MediaStudio Pro 8 (132MB):

http://ftp2.ulead.com/pub/esd/Msp8/msp8_trial_e.exe

COOL 3D Production Studio (37MB): Tải 1 trong 2 link:

Link 1: http://ftp.ulead.com/pub/Trial/C3DS1/C3DS1_Trial_E.exe

Link 2: http://ftp2.ulead.com/pub/Trial/C3DS1/C3DS1_Trial_E.exe

Video ToolBox 2 Home Edition (89MB): Tải 1 trong 2 link:

Link 1: http://ftp.ulead.com/pub/esd/vtb2/tbyb/vtb2_mp4_tbyb_e.exe

Link 2: http://ftp.ulead.com.tw/pub/esd/vtb2/tbyb/vtb2_mp4_tbyb_e.exe

Video ToolBox 2 Home Edition for Mobile Phones (90MB): Tải 1 trong 2 link:

Link 1: http://ftp.ulead.com/pub/esd/vtb2/tbyb/vtb2_mp4_3gpp_tbyb_e.exe

Link 2: http://ftp.ulead.com.tw/pub/esd/vtb2/tbyb/vtb2_mp4_3gpp_tbyb_e.exe

VideoGraphics Lab 1.0 (138MB):

http://ftp2.ulead.com/pub/esd/Msp8/vgl_trial_e.exe

DVD/CD Creation

DVD MovieFactory 5 Plus (89MB):

http://ftp2.ulead.com/pub/esd/dmf5/DMF5P_TBYB_E(NA).exe

DVD Workshop 2 (68MB): Tải 1 trong 2 link:

Link 1: http://ftp.ulead.com/pub/Trial/dws2/dws2_trial_e.exe

Link 2: http://ftp.ulead.com.tw/pub/Trial/dws2/dws2_trial_e.exe

CD & DVD PictureShow 4 (83MB): Tải 1 trong 2 link:

Link 1: http://ftp.ulead.com/pub/Trial/dps4/DPS4TrialEng.exe

Link 2: http://ftp.ulead.com.tw/pub//Trial/dps4/DPS4TrialEng.exe

Burn.Now 1.5 (18MB): Tải 1 trong 2 link:

Link 1: http://ftp.ulead.com/pub/Trial/ubs/ubn1.5_trial_e.exe

Link 2: http://ftp.ulead.com.tw/pub/Trial/ubs/ubn1.5_trial_e.exe

Digital Imaging

- PhotoImpact 12 (93MB):

http://ftp2.ulead.com/pub/esd/Pi12/upi12_tbyb_e_na.exe

Photo Express 6 (191MB)

http://ftp.ulead.com/pub/esd/pe6/pe6_tbyb_e.exe

Photo Explorer 8.5 (23MB): Tải 1 trong 2 link:

Link 1: http://ftp.ulead.com/pub/Trial/pex/pex85trial_eng.exe

Link 2: http://ftp.ulead.com.tw/pub/Trial/pex/pex85trial_eng.exe

COOL 360 1.0 (7MB): Tải 1 trong 2 link:

Link 1: http://ftp.ulead.com/pub/Trial/Cool360/C360Try.exe

Link 2: http://ftp.ulead.com.tw/pub/Trial/Cool360/C360Try.exe

Web Utility

- GIF Animator 5 (10.5MB): Tải 1 trong 2 link:

Link 1: http://ftp.ulead.com/pub/Trial/GifAni/UGA5TBYB_E_USG.exe

Link 2: http://ftp.ulead.com.tw/pub/Trial/GifAni/UGA5TBYB_E_USG.exe

GIF-X.Plugin (4.5MB):

http://ftp.ulead.com/pub/Trial/GIF-X.Plugin/Ugp2t.exe

SmartSaver Pro 3 (6MB): Tải 1 trong 2 link:

Link 1: http://ftp.ulead.com/pub/Trial/Ssaver/Ussp30to.exe

Link 2: http://ftp2.ulead.com/pub/Trial/Ssaver/Ussp30to.exe

Menu.Applet (6MB): Tải 1 trong 3 link:

http://ftp.ulead.com/pub/Trial/Menu.Applet/UMA1t_E.exe

http://ftp2.ulead.com/pub/Trial/Menu.Applet/UMA1t_E.exe

http://ftp.ulead.com.tw/pub/Trial/Menu.Applet/UMA1t_E.exe

Pocket Software:

Pocket Slideshow PC 1.0 (30MB): Tải 1 trong 2 link:

http://ftp.ulead.com/pub/esd/AutoSoftWare/PocketSlideshow_TBYB_US.exe

http://ftp.ulead.com.tw/pub/esd/AutoSoftWare/PocketSlideshow_TBYB_US.exe

- Pocket DV Show PC 1.0 (59MB): Tải 1 trong 2 link:

http://ftp.ulead.com/pub/esd/AutoSoftWare/PocketDVShow_TBYB_US.exe

http://ftp.ulead.com.tw/pub/esd/AutoSoftWare/PocketDVShow_TBYB_US.exe

Phạm Lê Minh Định

Việt Báo
contentlength: 9399
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Ngỡ ngàng cảnh đập bóng vào mặt khi quay chậm 1.000 lần
00:00 / --:--