Khong khuyen mai dich vu dien thoai di dong neu khong dam bao chat luong
Ảnh: Lê Quang

- Để bảo đảm an toàn thông tin liên lạc phục vụ đón Tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT) đã ra Chỉ thị Số 01/CT-BBCVT, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ BCVT, Sở BCVT các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp BCVT, Internet thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau:

1. Tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán của mọi tầng lớp nhân dân.

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang có liên quan để có kế hoạch đáp ứng các nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác an ninh, quốc phòng,nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ cho phát thanh, truyền hình trực tiếp các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp Tết.

3. Tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát trong khai thác các dịch vụ bưu chính, ưu tiên và đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, công điện, điện văn của các cơ quan Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân.

4. Các Sở Bưu chính Viễn thông chủ động đề xuất, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương và đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân trong dịp Tết.

5. Đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet:

a. Tổ chức và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trực ca, trực điều hành, ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới BCVT và Internet liên tục 24 giờ trong ngày, đặc biệt trong thời điểm giao thừa đón năm mới Bính Tuất 2006;

b. Thực hiện công tác đo thử, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị. Chuẩn bị đầy đủ linh kiện, vật tư, nguồn điện, thiết bị dự phòng. Chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố;

c. Tổ chức đủ lực lượng, thiết bị phương tiện thực hiện khai thác chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, điện hoa phục vụ Tết, đặc biệt lưu ý đảm bảo việc khai thác, chuyển phát báo Tết. Chấp hành đúng thời gian mở đóng cửa giao dịch và việc niêm yết thông báo về dịch vụ và cước;

d. Nâng cao tinh thần cảnh giác nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng lưới BCVT để gửi và phát tán ấn phẩm, thư, bưu phẩm, bưu kiện, gói kiện hàng hoá, thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, thư điện tử (email), điện thoại, điện tín... có nội dung trái pháp luật, phản động, kích động, lôi kéo phần tử xấu hoặc lợi dụng mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm;

e. Chủ động rà soát, tổ chức sắp xếp hợp lý mạng lưới viễn thông, bố trí đủ kênh luồng và dự phòng cho các hướng liên lạc có lưu lượng lớn, quan trọng, có phương án phân tải đảm bảo lưu thoát lưu lượng không gây nghẽn mạng, dịch vụ viễn thông, đặc biệt trong những ngày, những khoảng thời gian cao điểm;

g. Đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán các hạng mục mở rộng dung lượng các tổng đài kết nối nhằm đáp ứng dung lượng kết nối giữa các mạng viễn thông;

h. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người sử dụng dịch vụ viễn thông (kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng) sử dụng dịch vụ hợp lý, tiết kiệm nhằm giảm đến mức thấp nhất tình trạng nghẽn mạch đặc biệt là dịch vụ thông tin di động;

k. Đối với các doanh nghiệp thông tin di động không thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn đảm bảo chất lượng dịch vụ vào thời gian trước và trong Tết Nguyên đán 2006. Có biện pháp hợp lý để khuyến khích người sử dụng sử dụng dịch vụ cố định trong thời gian có thể xẩy ra tình trạng nghẽn mạng thông tin di động.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet phổ biến, quán triệt tinh thần của Chỉ thị, tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ BCVT trước ngày 9/2/2006.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở BCVT có trách nhiệm phối hợp với các doanh nghiệp BCVT, Internet và các đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

Lê Quang

Việt Báo
contentlength: 7001
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất